„Телеком 1“ ЕООД

Изменение и допълнение в сила от 01.07.2021 г.

Общи условия за взаимоотношения с крайните потребители на фиксираната гласова телефонна услуга, предоставяна от „Телеком 1” ЕООД

Tехнически изисквания за интерфейсите за свързване на крайни устройства с мрежата на „Телеком 1“ ЕООД.

Условия за предоставяне на Взаимно свързване с мрежата на „Телеком 1“ ЕООД.

Условия за предоставяне на IP Взаимно свързване с мрежата на „Телеком 1“ ЕООД.

Цени за разговори през фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяни от „Телеком 1“ ЕООД

Упътване за активиране на услугите „Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)“ и „Пренасочване на повикването (Call Forward)“

Преносимост на номер на фиксиран телефон. Сигнал за уведомление. Наръчник.

Показатели за качеството на обслужване през 2018г.

Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга през 2018 г.

Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга през 2019 г.