Стационарен телефон по Интернет

PlanetPhone е лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги и има разрешение за предоставяне на географски телефонни номера.

Това може да бъде номера на Вашият стационарен телефон, от който да провеждате телефонни разговори към България и международни разговори на изгодни цени.

Можете да пренесете номера на Вашия стационарен телефон към на PlanetPhone и така да си спестите абонаментните такси и обвързването с договор за служебен или домашен телефон.

За да използвате стационарен телефон от PlanetPhone, е необходимо единствено да имате Интернет.

 

Стационарен телефон

Предимства на стационарния телефон от PlanetPhone:

 • Не плащате за месечен абонамент, а зареждате своя домашен телефон на предплатен принцип, според потреблението;
 • Не подписвате обвързващ договор за домашен телефон, подписва се единствено заявление за откриване на телефонен пост;
 • Без такса свързване преди всеки разговор;
 • Без месечна такса или абонамент (цялата зареждана сума е само за разговори);
 • Евтини телефонни разговори с България и най-ниските цени в бранша за международни разговори с тарифиране 30/1 сек;
 • Връзката на Вашия стацонарен телефон е изцяло по Интернет посредством VoIP рутер или адаптер, както и през всеки софтуерен SIP телефон или VoIP програма за телефонни разговори;
 • Безплатна детайлна справка на разговорите за стационарен телефон в реално време на страницата ни;
 • Получавате имейли за всяко пропуснато позвъняване към Вашия стационарен телефон, месечно потребление, фактура, новини;
 • Съвременни начини за разплащане: PayPal, ePay.bg, EasyPay, плащане по банков път или в офиса на PlanetPhone;
 • Безплатни услуги към всеки стационарен телефон:
  • свързване на няколко номера в група;
  • виртуални телефонни номера;
  • използване на един номера през няколко различни VoIP устройства;
 • Квалифицирана техническа поддръжка на Ваше разположение всеки ден от 9:00 - 18:00 ч.
Получаване на номер
Стъпки за получаване на номер: 1. Регистриране на номер → 2. Активиране на номера
1. Регистриране на номер на стационарен телефон: 2. Активиране на телефонен номер:
 • по имейл, като ни изпратите попълнено заявление и лична карта, снимани или сканирани;
 • по имейл, като ни изпратите попълнено заявление, подписано с електронен подпис ;
 • по пощата, като ни изпратите нотариално заверено попълнено заявление;
 • на място в офисa на PlanetPhone;
 • на място в каса на FastPay;
 • зареждане на сума по избор (първоначално минимум 5.00 лв.) в получения акаунт
ВАЖНО! Необходими документи при активиране на номер на стационарен телефон:
 • физически лица - лична карта за сверяване на данните или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;
 • юридически лица - лична карта на МОЛ или на пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
PlanetPhone като лицензиран оператор на фиксирани телефонни услуги е задължен от Закона за електронните съобщения да събира данни, необходими за идентифициране на потребителите си. PlanetPhone е обществен телефонен оператор регистриран като администратор на лични данни.
Преносимост на номер

Преносимост на номера към PlanetPhone

Условия за пренасянето на географски номера според „Процедура за преносимост на географски номера“, подписана от операторите:

 • за да пренесете номера на телефона Ви, трябва да сте клиент на оператора Ви от не по-малко от 3 месеца.
 • ако сте абонат на предплатена телефонна услуга, след първоначалното активиране на сметката Ви, трябва да сте внесли предплатен кредит за разговори на стойност не по-малка от 10 лв.
 • трябва да сте си платили всички дължими суми, сметки и абонаменти свързани с Вашия стационарен телефон.
 • номера, който искате да пренесете трябва да е активен.

Процес на пренасяне на номер към PlanetPhone

 1. Уверете се, че отговаряте на условията описани по-горе.
 2. Подайте Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone в офиса на PlanetPhone. Подава се лично или с нотариално упълномощен представител. Представя се лична карта за сверяване на данните, нотариално пълномощно ако е необходимо, печат и актуално състояние, ако се пренася номер на юридическо лице.
 3. При подаване на Заявление за пренасяне на фиксиран номер към мрежата на PlanetPhone трябва да заплатите еднократно административна такса от 21.60 лв с ДДС. Това е такса, определена в „Процедура за преносимост на географски номера“ раздел 1, ал. 9, която PlanetPhone като приемащ доставчик ще трябва да изплати на Вашия настоящ телефонен доставчик.
 4. В рамките на 2 дни ще получите информация по имейл или по телефон за датата, на която ще бъде извършено пренасянето на заявения номер за преносимост. До датата на самия пренос, можете да продължите да използвате телефонния номер.
 5. Можете да оттеглите Заявлението за пренасяне на номера/та до датата, определена за прозорец на преносимостта. В този случай с оттегляне на заявлението се прекратява и процедурата за пренасяне на номера се презюмира, че е налице и оттегляне на искането и упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик.
 6. PlanetPhone трябва да има техническа възможност да предостави фиксирана гласова телефонна услуга на желания от Вас адрес.
 7. След успешното пренасяне на номера, незабавно ще получите имейл с потвърждение и информация за Вашия номер, абонатен номер и парола. За да можете да го ползвате, трябва да внесете кредит за разговори (първоначално минимум 5 лв.). Ако искате да се възползвате от възможността за преносимост на номера към PlanetPhone, моля разпечатайте, попълнете и донесете в офиса на PlanetPhone този формуляр.

Подробна информация за процеса на преносимост на номера към / от мрежата на PlanetPhone може да намерите в раздел преносимост на номера.

Цени
Телефонни разговори в България Цена за минута с ДДС
стационарни телефони в България 0.045 лв
мобилни телефони в България 0.13 лв
Международни разговори Цена за минута с ДДС
САЩ, Канада и Китай (стационарни и мобилни телефони)< ?td> 0.045 лв
стационарни телефони в: Германия, Франция, Испания, Италия, Кипър, Гърция, Великобритания, Австрия, Австралия, Япония, Израел, Румъния, Швеция 0.045 лв
Подробна информация за цените за всички направления може да получите в раздел 'Цени'

Телефонни разговори на предплатен принцип

За провеждане на телефонни разговори е необходимо да разполагате с предплатен кредит. Може да провеждате телефонни разговори през Вашия Интернет телефон до изчерпване на предплатения кредит, след което трябва да презаредите. За първоначално активиране на номер на Интернет телефон е необходимо да направите зареждане с минимум 5 лв.

Валидност на преплатения кредит за разговори:

Стойност на зареждането Срок на валидност
< 5.00 лв. не се променя
от 5.00 лв. до 14.99 лв. 2 месеца
>= 15.00 лв. 6 месеца

Важна информация:

 • След изтичане на срока на валидност на предплатения депозит за разговори се ограничават изходящите и входящите разговори от телефонният Ви номер или изходящите Ви разговори от предплатената Ви карта PlanetPhone.
 • В случай, че не презаредите сума за разговори след изтичане срокът на валидност в рамките на 6 месеца, губите номера си и остатъка от предплатения депозит за разговори.
VoIP Оборудване

Може да използвате Вашия стационарен телефон по много начини:

1. През VoIP рутер или VoIP адаптер:

VoIP рутер е устройство, през което всеки стационарен телефон лесно се превръща в Интернет телефон. Ако не разполагате с VoIP рутер или адаптер, може и да си закупите от нас изгодно:

 • WiFi рутер Motorola VT2542 VD - цена 57.90 лв с ДДС
 • VoIP рутер Linksys RT31P2 - цена 49 лв с ДДС
 • VoIP адаптер Linksys PAP - цена 59 лв с ДДС

ВАЖНО: VoIP устройствата са предварително конфигурирани и можете сами да ги инсталирате. Може и ние да конфигурираме Ваше устройството срещу еднократна такса от 10 лв.

2. Използване на стационарен телефон през VoIP програма:

Имате възможност да използвате Вашия стационарен телефон номер през компютър със слушалки, микрофон и програма за VoIP разговори (SIP клиент ). Препоръчваме Ви следните програми за VoIP разговори:

 • VoIP за Windows компютри: препоръчваме Ви програмите ZoIPer или Pangolin,
 • за MAC OSX VoIP: препоръчваме Ви програмите Telephone или iSoftPhone
 • или VoIP програмата XLite, която има и Windows и Linux версия.

3. Разговори през всеки смартфон с WiFi:

 • през всеки Android телефон;
 • през мобилен телефон Nokia (серия E или N);
 • през телефони с Windows Mobile и VoIP;
 • VoIP разговори през iPhone.

4. IP телефонна централа

Можете да поръчате от нас предварително инсталирана и конфигурирана офис телефонна централа.

Подробна информация може да намерите тук: IP телефонна централа

Плащания

Начини за зареждане на кредит за разговори на Интернет телефон:

 • през ИНТЕРНЕТ и epay.bg
 • през ИНТЕРНЕТ и сметка за телефон paypal.com
 • в брой във всеки от офисите на PlanetPhone;
 • в брой във всяка FastPay (ФастПей);
 • в брой във всяка каса на Easypay;
 • по банков път
Повече информация юе намерите в меню 'Плащания'.