Linux интернет разговори

Linux VoIP телефон
Операционната система Linux предлага изключително много и разнообразни програми VoIP телефония, като софтуерния Интернет телефон XLite.

Подробна информация за отделните VoIP софтуерни телефони за операционната система Linux може да намерите тук:

Open Source VOIP Software / SIP Clients