Linksys SPA1001 – свързване

VoIP SIP телефонен адаптер Linksys SPA1001 – свързване към Интернет

Свързването на VoIP устройството става по следния начин:

Стъпка 1. Физическо свързване на устройството:

 • свържете VoIP адаптера Linksys SPA1001 към порта на устройството обозначен с “Ethernet” посредством синия UTP кабел, който получавате в комплекта.
 • свържете кабела към втората лан карта на компютъра Ви или към мрежовият комутатор (суич / switch) или рутер.
 • свържете телефонния кабел към порта на устройството обозначен с “Phone”.
 • Включете и захранващия кабел към Linksys SPA1001.

Стъпка 2. Свързване на VoIP SIP адаптер Linksys SPA1001 с интернет:

VoIP устройството поддържа две възможности за свързване с интернет. Посредством DHCP сървър или чрез статичен IP адрес.

Ако доставчикът ви поддържа DHCP и интернет планът, на който сте ви позволява да използвате няколко IP адреса

продължете със следните инструкции, ако ли не преминете към стъпка 2.2

2.1 Включване посредством DHCP сървър:

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA1001
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Sipura configuration menu” изберете 110#
 • Телефоният адаптер ще ви съобщи IP адреса на Linksys SPA1001.

Ако IP адреса, който ви е съобщил автоматичния глас е валиден вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.

Ако IP адреса е 0.0.0.0 направете следното:

 • Изключете Linksys SPA1001 от захранването и го включете отново за да го рестартирате.
 • Изчакайте няколко минути и повторете стъпка 2.1 отначало за да разберете IP адреса на Linksys SPA1001.

Ако все още IP адреса не е валиден (0.0.0.0) възможностите са:

 • DHCP сървъра Ви да не дава IP адрес на Linksys SPA1001.
 • В мрежата ви да няма работещ DHCP сървър. Преминете към стъпка 2.2

2.2 Включване посредством статичен IP адрес:

Ако Linksys SPA1001 не може да получи валиден IP адрес, трябва ръчно да му се настрои статичен IP адрес.

Вземете IP адрес, default gateway и subnet mask от вашия интернет доставчик (ако плана, на който сте ви позволява това) или от вашия рутер.

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA1001
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Sipura configuration menu” изберете 101#
 • изберете 0# за да изключите DHCP
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 111# за да влезете в менюто за настройване на IP адреса
 • въведете статичния IP адрес последван от #, като за “.“ използвайте *, например IP адресът е 192.168.1.135 трябва да въведете от клавиатурата на телефонът ви следното: 192*168*1*135#
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 131# за да влезете в менюто за настройване на default gateway
 • въведете default gateway последван от #, като за “.“ използвайте *
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 121# за да влезете в менюто за настройване на subnet mask
 • въведете subnet mask последван от #, като за “.“ използвайте *
 • изберете 1 за да запазите направените промени

И накрая – уверете се, че сте въвели IP адреса коректно като:

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA1001
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Sipura configuration menu” изберете 110#
 • телефоният адаптер ще ви съобщи IP адреса на Linksys SPA1001.

След тези последни настройки VoIP адаптера и вече е свързан към Интернет и можете да провеждате разговори.

Може за проба да наберете телефона на техническата ни поддръжка (02) 411 22 33, за да тествате успешното настройване на устройството. Успех!