Рутер Linksys SPA2102

VoIP SIP телефонен рутер Linksys SPA2102 – свързване към Интернет

Свързването на VoIP рутера става по следния начин:

Подробна информация за VoIP рутер Linksys SPA2102:

1x WAN – За връзка с интернет
1x LAN – За връзка с локална мрежа
2x FXS – За връзка с телефон

Стъпка 1. Физическо свързване на VoIP рутер Linksys SPA2102:

 • свържете VoIP рутера към порта на устройството обозначен с “Ethernet” посредством белия UTP кабел в LAN картата на вашият компютър.
 • свържете кабела на Интернет доставчика ви или кабела от мрежовият комутатор (суич / switch) или рутер към Internet порта на VoIP телефонният рутер Linksys SPA2102, за да получите връзка през Интернет.
 • свържете телефонния кабел към порта на устройството обозначен с “Phone 1” или “Phone 2” в зависимост от това в коя телефонна линия ще е настроен VoIP телефонният ви номер от PlanetPhone.
 • Включете и захранващия кабел към Linksys SPA2102.

Стъпка 2. Свързване на VoIP рутер Linksys SPA2102 с интернет:

VoIP рутера поддържа три възможности за свързване с Интернет. Посредством DHCP сървър, чрез статичен IP адрес или чрез използване на PPPoE тип интернет.

Ако доставчикът ви поддържа DHCP и интернет планът, на който сте ви позволява да използвате няколко IP адреса, продължете със следните инструкции, ако ли не преминете към стъпка 2.2.

2.1 Включване посредством DHCP сървър:

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA2102
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Linksys configuration menu” изберете 110#
 • Телефоният рутер ще ви съобщи IP адреса на Linksys SPA2102.

Ако IP адреса, който ви е съобщил автоматичния глас е валиден вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.

Ако IP адреса е 0.0.0.0 направете следното:

 • Изключете Linksys SPA2102 от захранването и го включете отново за да го рестартирате.
 • Изчакайте няколко минути и повторете стъпка 2.1 отначало за да разберете IP адреса на Linksys SPA2102.

Ако все още IP адреса не е валиден (0.0.0.0) възможностите са:

 • DHCP сървъра Ви да не дава IP адрес на Linksys SPA1001.
 • В мрежата ви да няма работещ DHCP сървър. Преминете към стъпка 2.2.

2.2 Включване посредством статичен IP адрес:

Ако Linksys SPA2102 не може да получи валиден IP адрес, трябва ръчно да му се настрои статичен IP адрес.

Вземете IP адрес, default gateway и subnet mask от вашия интернет доставчик (ако плана, на който сте ви позволява това) или от вашия рутер.

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA2102
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Linksys configuration menu” изберете 101#
 • изберете 0# за да изключите DHCP
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 111# за да влезете в менюто за настройване на IP адреса
 • въведете статичния IP адрес последван от #, като за “.“ използвайте *, например IP адресът е 192.168.1.135 трябва да въведете от клавиатурата на телефонът ви следното: 192*168*1*135#
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 131# за да влезете в менюто за настройване на default gateway
 • въведете default gateway последван от #, като за “.“ използвайте *
 • изберете 1 за да запазите направените промени
 • изберете 121# за да влезете в менюто за настройване на subnet mask
 • въведете subnet mask последван от #, като за “.“ използвайте *
 • изберете 1 за да запазите направените промени

И накрая – уверете се, че сте въвели IP адреса коректно като:

 • изберете **** от телефона включен към Linksys SPA2102
 • след като чуете автоматичен глас да ви съобщава “Linksys configuration menu” изберете 110#
 • телефоният рутер ще ви съобщи IP адреса на Linksys SPA2102.

VoIP рутер Linksys SPA2102 – конфигурация за използване с телефонните услуги на PlanetPhone

А. Влезете в менюто за настройки:

1. Въведете в браузъра си (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) IP адреса на устройството.
2. Кликнете на Admin Login.
3. След това кликнете на Advanced.

Б. Необходимите настройки се правят в три подменюта:

Част WAN

 1. в полето Domain изписвате: telecomone.eu
 2. в полето HostName изписвате: телефонен номер от PlanetPhone
 3. в полето Primary DNS изписвате: 8.8.8.8
 4. в полето Secondary DNS изписвате: 8.8.4.4
 5. в полето Primary NTP Server изписвате: clock.isc.org
 6. в полето Secondary NTP Server изписвате: time.nist.gov
 7. за да запазите промените натискате бутона „Submit All Changes“

Част Regional

 1. в полето Time Zone избирате: GMT+02:00
 2. в полето Caller ID Method избирате: ETSI FSK
 3. за да запазите промените натискате бутона „Submit All Changes“
  regional1

Част Line 1 / Line 2

 1. в полето Network Jitter Level избирате: low
 2. в полето Proxy изписвате: sip.planetphone.net
 3. в полето Register избирате: yes
 4. в полето Ans Call Without Reg избирате: yes
 5. в полето Make Call Without Reg избирате: yes
 6. в полето Display Name изписвате: Абонатния ви номер
 7. в полето User ID изписвате: Абонатния ви номер
 8. в полето Password изписвате: Паролата за съответния абонатен номер
 9. всичко в частта „Supplementary Service Subscription“ слагате на:Yes
 10. в полето Preferred Codec избирате: G729a
 11. в полето Silence Supp Enable избирате: No
 12. в полето Use preferred codec only избирате: Yes
 13. в полето Fax passtrough codec избирате: g711a
 14. в полето DTMF Method избирате: AVT
 15. в полето Dial Plan изписвате:(02xxxxxxxS0|[1-9]xxxxxxS0|08xxxxxxxxS0|*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
 16. за да запазите промените натискате бутона „Submit All Changes“

След тези последни настройки вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.

Може за проба да наберете телефона на техническата ни поддръжка (02) 411 22 33, за да тествате успешното настройване на устройството. Успех!