Рутер Linksys RT31P2 свързване

VoIP SIP телефонен рутер Linksys RT31P2 – свързване към Интернет

За да използвате VoIP услугата PostPaid на PlanetPhone са Ви необходими:

 • Интернет достъп;
 • Телефонен апарат с тонално набиране;
 • VoIP оборудване, което може да закупите от нас изгодно на цена от 49 лв с ДДС;
 • Компютър (необходим Ви само за първоначалните настройки на VoIP адаптера)

Комплектът, който получавате, съдържа:

 • Един брой рутер Linksys RT31P2;
 • Един брой UTP кабел;
 • Един брой захранващ адаптер Ericson 12V;
 • Общи условия, договор и ръководство за инсталиране.

Свързването на устройството става по следния начин:

 • Свързването на устройството с компютъра става посредством синия UTP кабел, който получавате в комплекта

Ако сте свързали правилно кабелите, трябва да светнат следните индикатори:

 • Power
 • Ethernet 1, 2 или 3, в зависимост към кой порт сте включили кабела, който отива в компютъра
 • Internet
 • За да получите достъп до устройството, е необходимо да направите следните настройки в Windows
 • От десктопа маркирайте My Network Places с десен бутон на мишката и с ляв изберете Properties

 • Ще се отвори прозорец, в който се показват настройките на LAN картите/картата Ви
 • В случай, че имате повече от една LAN карта, изберете активната – тази, под която пише connected

 • Натиснете десен бутон върху нея и ще се покаже меню, от което изберете Properties
 • Ще се отвори нов прозорец, от който с лявото копче маркирайте Internet Protocol (TCP/IP), след което с лявото копче натиснете бутона Properties

 • Избирате Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically
 • ВАЖНО е преди да направите това, да запишете на лист предишните адреси, ако има такива, защото те ще са Ви необходими по-късно
 • Затворете и двата прозореца с ОК
 • Вече можете да направите настройките на устройството
 • Отворете web browser ( Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera или какъвто използвате) и в полето адрес напишете следния адрес: http://192.168.15.1

 • На този адрес ще се отвори конфигурационното меню на устройството Ви
 • За да можете да правите настройките, е необходимо да въведете паролата. Това е серийният номер на устройството Ви, който се намира на гърба му. Серийните номера започват с CH500
 • След въвеждане на паролата, натиснете ОК и ще се отвори менюто за настройки на устройството. То изглежда по следния начин и от падащото меню изберете типа на Интернет връзката Ви
 • Obtain an IP automatically означава, че доставчикът ви дава автоматично IP адрес и не е нужно да въвеждате никаква информация тук.

 • Static IP означава, че доставчик ви е дал IP, което трябва да въведете, в полетата, които виждате на картинката. При настройките на Windows беше споменато, че трябва да запишете IP адресите. Сега трябва да ги въведете тук.

 • PPPoE означава, че имате потребителско име и парола, чрез които се свързвате с Интернет. Тях трябва да ги въведете в полетата User Name – потребителско име / Password – парола. Полето Service Name се попълва само в случаите, когато е попълнено и от доставчика. Името и Паролата можете да разберете от Интернет доставчика си или от договора с него.

 • След като попълните полетата по типа Интернет връзка, натиснете бутона Save Settings, който се намира най-долу в менюто
 • След като конфигурирате устройството спрямо типа свързаност с Интернет, отидете на следващото и последно меню – MAC Address Clone
 • От падащото меню изберете Enable, след което натиснете Clone и накрая Save Settings

 • След всяко натискане на бутона Save Setting устройството се рестартира и на монитора се появява следния надпис. След 8 секунди автоматично ще се върнете в менюто

 • След тези последни настройки трябва да светне лампичка Phone 1, което означава, че вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.
 • Може за проба да наберете телефона на техническата ни поддръжка (02) 411 22 33, за да тествате успешното настройване на устройството. Успех!

Все още не сте клиент на PlanetPhone? Няма проблем, свържете се с нас и получете своя софийски стационарен телефон днес.

Вие вече сте клиент на PlanetPhone, но все още не сте получили своя безплатен софийски номер? Няма проблем, свържете се с нас и получете своя домашен телефон през Интернет днес.