Рутер Crypto – конфигуриране

VoIP SIP рутер Crypto VG 121F – конфигуриране

Домашен телефон, VoIP евтини разговори посредством рутер модел Crypto VG 121F

А. Вход в меню за настройки:

1. Въведете в браузъра си (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) IP адреса на устройството.

2. Въведете съответно username – crypto и password – crypto.

3. Натиснете Login.

Б. Необходимите настройки се правят в две подменюта на VoiP:

Част Sip Service Provider

Влезте в „Sip Service Provider” като:

1. кликнете на „VoiP”

2. кликнете на „Sip Service Provider”

 

Настройте опциите, като изпълните следните стъпки:

1. в полето „Domain Server” напишете sip1.planetphone.net
2. в полето “Proxy Server” напишете sip1.planetphone.net
3. в полето „Display Name“ изписвате: Абонатния ви номер
4. в полето „User Name” изписвате: Абонатния ви номер
5. в полето „Register Name” изписвате: Абонатния ви номер
6. в полето „Register Password” изписвате: Паролата за съответния абонатен номер
7. кликнете на „Submit”
8. кликнете на „Save Settings/Reboot”

 

Запазете промените като изпълните следните две стъпки:

1. кликнете на „Save Settings/Reboot”

2. кликнете на “Save & Reboot”

 

След рестарта, ако сте направили всичко правилно устройството трябва да се регистрира на сървъра ни. Статуса му можете да проверите като:

1. кликнете на „VoiP Status”

2. ако в полето Status е изписано

– Registered – устройството се е свързало и регистрирало на сървъра на PlanetPhone

– Not Registered – устройството не се е регистрирало, проверете дали сте настройли опциите за интернет и дали сте въвели правилно настройките от Sip Service Provider

 

Част Codec Settings

Влезте в „Codec Settings” като:

1. кликнете на „VoiP”

2. кликнете на “Codec Settings”

 

Настройте опциите като изпълните следните стъпки:

1. от падащото меню изберете „Codec Priority 1“ : g.729
2. от падащото меню изберете „Codec Priority 2“ : g.711 alaw
3. от падащото меню изберете „Codec Priority 3,4,5,6,7,8,9“ : g.729
4. кликнете на „Submit”
5. кликнете на „Save Settings/Reboot”
6. кликнете на “Save & Reboot”

 

След тези последни настройки вече сте свързани с Интернет и можете да провеждате разговори.

За тест може да ни позвъните на номера ни за техническа поддръжка (02) 411 22 33.

Успех!