Гласова поща

Клиентите на услугите домашен телефон, стационарен телефон или Интернет телефон от PlanetPhone имат възможността за прослушване на своята гласова поща (Voicemail) посредством набиране на кратък номер 100 от своя PlanetPhone телефон. Повикванията към кратък номер 100 не се таксуват.
За целта от меню ‘Моят PlanetPhone’, всеки клиент, след влизане в системата с въвеждане на абонатен номер и парола, може да активира и деактивира услугата Гласова пощa/Факс. Aбонатния номер и паролата може да намерите в имейла получен след регистрацията на вашия стационарен телефон.

Освен чрез интернет сайта, услугата може да се управлява и с позвъняване на номер 101Х. Следва описание на настройките, които могат да се конфигурират и с позвъняване на кой номер се активира съответната опция. Конфигурационните позвънявания не се таксуват.

 • 1010 – деактивиране на линията за разговори. Повикванията се пренасочват към гласовата поща без да звъни телефона (не могат да се приемат гласови повиквания).
 • 1011 – пренасочване към гласова поща след 1 позвъняване.
 • 1012 – пренасочване към гласова поща след 2 позвънявания.
 • 1013 – пренасочване към гласова поща след 3 позвънявания.
 • 1014 – пренасочване към гласова поща след 4 позвънявания.
 • 1015 – пренасочване към гласова поща след 5 позвънявания.
 • 1016 – пренасочване към гласова поща след 6 позвънявания.
 • 1017 – пренасочване към гласова поща след 7 позвънявания.
 • 1018 – деактивиране на гласовата поща.
 • 1019 – Проверка на текущите настройки.

Същата процедура се ползва за настройки за факс линията, ако в ‘Моят PlanetPhone -> Услуги’ е активирана услугата ‘Факс’.

С избиране на кратък номер 100 се влиза в менюто на гласовата поща, където автоматичен оператор Ви казва наличните Нови и Стари съобщения, като след това Ви предлага следните възможности:

 • натиснете 1 за прослушване на първото Ново съобщение.

След прослушване на първото ново съобщение автоматичният оператор Ви предлага следните допълнителни опции:

 • – натиснете 3 за допълнителни настройки:
  • – натиснете 1 за изпращане на отговор;
  • – натиснете 3 за подробности на съобщението;
  • – натиснете # за връщане в основното меню.
 • – натиснете 5 за да чуете съобщението отново;
 • – натиснете 6 за да чуете следващо съобщение;
 • – натиснете 7 за изтриване на съобщението;
 • – натиснете 8 за пренасочване на съобщението към друг абонат;
 • – натиснете 9 за запис на съобщението;
 • – натиснете * за помощ;
 • – натиснете # за изход.

От главното меню имате още няколко допълнителни опции, които Ви предоставя автоматичният оператор.

 • натиснете 2 за промяна на папка:
  • – натиснете 0 за нови съобщения;
  • – натиснете 1 за стари съобщения;
  • – натиснете 2 за служебни съобщения;
  • – натиснете 3 за лични съобщения;
  • – натиснете 4 за приятелски съобщения;
  • – натиснете # за изход.
 • натиснете 3 за допълнителни настройки;
 • натиснете 0 за настройки на гласова поща:
  • – изберете 1 за запис на съобщение при позвъняване;
  • – изберете 2 за съобщение при зает сигнал;
  • – изберете 3 за запис на вашето име;
  • – изберете 4 за съобщение при временно заето;
  • – изберете 5 за смяна на парола;
  • – изберете * за връщане в основното меню.
 • натиснете * за помощ;
 • натиснете # за изход.